Zámecký park

Zámecký park v krajinářském stylu (tzv. anglický park) o rozloze 15 ha se nachází na jih od zámku. První dochovaná zmínka o krajinářském parku je z roku 1826. Přibližně v té době byl vytvořen na místě původní barokní zahrady, která zde byla od založení celého zámeckého areálu, tedy přibližně od roku 1775.

V roce 1850 – 60 byly do parku vysazeny exotické druhy rostlin, podobně jako v jiných parcích v té době. V parku jsou umístěny sochy, různé drobné stavby, skleníky a jiné architektonické doplňky. Na tento komplex navazují v obci a okolní krajině cesty, stromořadí, bažantnice, zámecké a obytné budovy a hospodářské objekty.

Zámecký park je v majetku obce Měšice a je spolu s celým historickým centrem od roku 1966 chráněn jako kulturní památka.

Foto: Martin Mlynarič

Revitalizace parku

V roce 2014 byla provedena revitalizace parku. Více o revitalizaci se dozvíte na webu parku

Web zámeckého parku

Zámecký park Měšice má svůj samostatný web na adrese www.parkmesice.cz

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑