Hospodářský dvůr a vesnice

Součástí barokního areálu byl kromě zámku, parku a bažantnic také munumentální hospodářský dvůr, resp. jeho dvě symetrické částí a také vesnice – opět symetrická přiléhající po obou stranách k hospodářskému dvoru.

Hospodářský dvůr s vesnicí těsně navazují na zámek s parkem a otevírají celý areál do krajiny směrem k oběma částem bažantnice.

Hospodářský dvůr na severní straně doplňuje bývalá plocha závodiště (dnes pole) spolu s budovou bývalého pavilonu, kde byly umístěny stáje a správa bažantnice (dnes sokolovna).

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑